• slider_sklepy17
  • slider_sklep11
  • slider_15-lat
Akcjonariusz liczba akcji udział w kapitale zakładowym liczba głosów na WZ udział w głosach na WZ
Bać-Pol 1.250 000 100,00% 2.500 000 100,00%
Razem 1.250 000 100,00% 2.500 000 100,00%