Zgodnie z §34 ust. 1 Statutu Zarząd Emitenta składa się z jednego do czterech członków, w tym prezesa Zarządu i nie więcej niż dwóch wiceprezesów. Kadencja Zarządu Emitenta jest kadencją wspólną i wynosi 5 lat (§34 ust. 2 Statutu Emitenta). Kadencja obecnego Zarządu Emitenta upływa w dniu 12 kwietnia 2021 roku.

W skład Zarządu Emitenta wchodzi obecnie:

 

ZARZĄD:

Jolanta Sienkiewicz

Zajmowane stanowisko:

Prezes Zarządu, Dyrektor  Handlowy

Termin upływu kadencji:

12 kwietnia 2021 roku

Inne funkcje pełnione w ramach Emitenta:

brak

Wykształcenie:

Wyższe – Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego – specjalność Bankowość i Finanse; od 21 lat związana z rynkiem FMCG, w kanale hurtowym i detalicznym.    Założycielka i Prezes Zarządu Emitenta wszystkich kadencji. Pomysłodawca i zarządzająca spółką Słoneczko od tworzenia pierwszych sklepów partnerskich pod logo Słoneczko jak i pierwszych sklepów franczyzowych oraz  własnego detalu spółki;

Kariera zawodowa:

od stycznia 1995 r. – Kierownik Działu Handlowego i Dyrektor Handlowy P.H. Vima

od stycznia 1999 r. – Dyrektor Sprzedaży i Marketingu P.H. Vima Sp. z o. o.

od grudnia 2002 – Prezes Zarządu Słoneczko Sp. z o. o. do chwili obecnej

od czerwca 2003 r. –Dyrektor Sprzedaży i Dyrektor Filii Bać-Pol Zielona Góra

od stycznia 2006 r- Dyrektor Handlowy „Słoneczko” Sp. z o. o.

Pani Jolanta Sienkiewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej mającej istotne znaczenie dla Emitenta.

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

Wspólnik Mania i Wspólnicy  Spółka Jawna (aktualne na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego),

W okresie ostatnich pięciu lat Pani Jolanta Sienkiewicz nie została skazana za przestępstwo oszustwa.
W okresie ostatnich pięciu lat Pani Jolanta Sienkiewicz nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsca upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Jolanta Sienkiewicz pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Pani Jolanta Sienkiewicz nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Pani Jolanta Sienkiewicz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na odstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Tomasz Wilkoń

Zajmowane stanowisko:

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor  Handlowy

Termin upływu kadencji:

12 kwietnia 2021 roku

Inne funkcje pełnione w ramach Emitenta:

brak

Wykształcenie:

Wyższe – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Studia magisterskie – Ekonomia; Studia licencjackie – Informatyka i Ekonometria. Od 11 lat związany z rynkiem FMCG, w kanale hurtowym i detalicznym.    Współorganizator sieci SPAR Polska w okresie po jej przejęciu przez  GK Bać-Pol w 2009 roku i dyrektor handlowy SPAR Polska. Inicjator dynamicznego rozwoju sieci Słoneczko w regionie wschodnim.

Kariera zawodowa:

 • od czerwca 2000 r. – Konsultant handlowy 
w Xerrex (dystrybutor urządzeń elektronicznych RICOH)
 • od sierpnia 2005 r. – Kupiec sieci Nasz Sklep (GK Specjał)
 • od lutego 2009 – kierownik działu zakupów Nasz Sklep (GK Specjał)
 • od sierpnia 2009 r. – Dyrektor ds. rozwoju Bać-Pol, a następnie SPAR
 • od lutego 2011 r- Dyrektor Handlowy SPAR Polska Sp. z o. o.
 • od maja 2013 r – Dyrektor Handlowy Słoneczko sp. z o. o.
 • od  sierpnia 2013 – wiceprezes zarządu Słoneczko sp. z o. o.

Pan Tomasz Wilkoń nie prowadzi działalności konkurencyjnej mającej istotne znaczenie dla Emitenta.

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

Pan Tomasz Wilkoń w ciągu ostatnich 3 lat nie jest członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem w spółkach prawa handlowego.

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Tomasz Wilkoń nie został skazana za przestępstwo oszustwa.
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Tomasz Wilkoń nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsca upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Tomasz Wilkoń pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Pan Tomasz Wilkoń nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Tomasz Wilkoń nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na odstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

PROKURENCI:

Andrzej Janowski

Mariusz Szczeszek

RADA NADZORCZA:

Józef Król – przewodniczący

Zajmowane stanowisko:

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Terminu upływu kadencji:

Nie dotyczy

Inne funkcje pełnione u Emitenta:

Brak

Wykształcenie:

UMCS w Lublinie, Wydział Ekonomiczny – dyplomowany ekonomista;

Politechnika Rzeszowska – magister Zarządzania i Marketingu.

Przebieg kariery zawodowej:

1967 – 1969  Wydział Handlu PWRN w Rzeszowie;

1969 – 1971  Służba Wojskowa;

1971 – 1975  Wydział Finansowy WRN w Rzeszowie – Starszy Inspektor;

1975 – 1983  Okręgowy Zarząd Dochodów Państwa i Kontroli Finansowej – Kierownik Oddziału;

1983 – 1986 Izba Skarbowa w Rzeszowie – Naczelnik Wydziału Weryfikacji Bilansów i kontroli Rozliczeń z Budżetem;

1990 – 1995  Działalność gospodarcza – Biegły Rewident;

1995 – 2010  Moore Stephens Józef Król Sp. z o. o. w Rzeszowie – Prezes Zarządu;

2010 – nadal  Revision Rzeszów Józef Król Sp. z o. o. – Wiceprezes;

1993- 2015  Krajowa rada Biegłych Rewidentów – Wiceprezes Okręgowego Oddziału w Rzeszowie;

2003 – 2007  Krajowa Izba Biegłych Rewidentów – Członek Krajowego Sądu Dyscyplinarnego;

2011 – 2015  Krajowa Rada Biegłych Rewidentów – Prezes;

2015 – nadal  Krajowa Sąd Dyscyplinarny – Przewodniczący w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów;

Prowadzenie działalności konkurencyjnej mającej istotne znaczenia dla Emitenta:

Nie prowadzi.

Wykaz spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat,  było się członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy nadal pełni się funkcje w organach lub jest się nadal wspólnikiem:

Revision Rzeszów Józef Król Sp. z o.o. (KRS: 0000443666) poprzednio Moore Stephens Sp. z o.o. (KRS: 0000108804) od 10.05.2002  do nadal – udziałowiec i Wiceprezes Zarządu;

Nowe Techniki Medyczne Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny Sp. z o.o. (KRS: 0000230820) od 28.10.2009  do nadal – udziałowiec i Wiceprezes Zarządu;

Wind Energia Sp. z o. o. (KRS: 0000300865) 08.12.2008  – 19.05.2016 – Wiceprezes Zarządu;

Wind Energia Plus Sp. z o. o. (KRS: 0000439996) od 10.04.2014 r.  do nadal – udziałowiec; 10.04.2014   – 10.05.2016  – Wiceprezes Zarządu;

Energia Południe Sp. z o.o. (KRS: 0000443666) od 25.02.2012  do nadal – udziałowiec i Wiceprezes Zarządu

P.P.H. Transsystem S.A. (KRS: 0000054578) od 2006 – 19.11.2015  – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;

Nowe Techniki Medyczne III Sp. z o.o. (KRS: 0000358214) od 20.06.2010  do nadal – Wiceprezes Zarządu;

Centrum Promocji Sportu i Oświaty Boguchwała Sp. z o. o. (KRS: 00004648569) od 01.03.2016 do nadal – Przewodniczący Rady Nadzorczej;

Rolnicze Centrum Biotechniki Sp. z o. o. (KRS: 0000343459) 14.04.2011  – 26.09.2014  – Członek Rady Nadzorczej;

Bank Spółdzielczy w Niechobrzu (KRS: 00001241257) 26.08.2002 – 18.06.2014  – Członek Rady Nadzorczej

Wind Energia Sp. z o. o. (KRS: 0000300865) od 08.12.2008 r.  do nadal – udziałowiec, 08.12.2008 – 25.04.2016 – Wiceprezes Zarządu;

KP-BET Sp. z o.o. (KRS: 0000383794) od 06.05.2011 do nadal – wspólnik i Prezes Zarządu;

Rozbrat Sp. z o. o. (KRS: 0000376504) 04.02.2011 – 02.12.2013 – wspólnik, 04.02.2011  – 25.11.2013  – Członek Zarządu;

Port Lotniczy Rzeszów Jasionka (KRS: 0000296055) 14.04.2011 – 03.07.2013  – Przewodniczący Rady Nadzorczej;

Salix Sp. z o.o. (KRS:0000429599) od 10.09.2012 do nadal – udziałowiec i Prezes Zarządu;

Betler Sp. z o.o. (KRS: 00003878843) od 05.07.2011 do nadal – udziałowiec i Prezes Zarządu;

FHU Józef Król Sp. j. (KRS: 0000294351) od 23.05.2008 do nadal – Prokurent;

Agromis Sp. z o.o. (KRS: 0000041816) od 2002 do nadal – udziałowiec, od 19.08.2010 do nadal – Prezes Zarządu;

Wytwórnia Zespołów Kooperacyjnych Sp. z o.o. (KRS: 0000133447)od 10.11.2010 do nadal – Prokurent;

Rafineria Nafty GLIMAR S.A. (KRS: 0000069432) od 16.01.2009 do nadal – Członek Rady Nadzorczej;

Radiologia Małopolska Guz i Król Sp. J. od 02.06.2008 do nadal – wspólnik i Prokurent;

Radiologia Podkarpacka Sp. z o.o. (KRS: 000297183) od 31.01.2008 do nadal – udziałowiec i Prezes Zarządu;

Przedsiębiorstwo Naprawy Taboru Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. (KRS: 0000165522) od 24.07.2013 do nadal – Przewodniczący Rady Nadzorczej;

Słoneczko S.A. Zielona Góra do 07.06.2016 do nadal – Przewodniczący Rady Nadzorczej;

Bać-Pol S.A. Rzeszów od 18.01.2008 do nadal – Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Mirosław Maksymiuk

Zajmowane stanowisko:

Członek Rady Nadzorczej

Terminu upływu kadencji:

04.05.2021

Inne funkcje pełnione u Emitenta:

Brak

Wykształcenie:

1985-1992 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Rzeszowie, tytuł Magistra Administracji i Zarządzania

Przebieg kariery zawodowej:

2008 – obecnie Bać-Pol S.A. Rzeszów: Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Administracyjny (od 2014r.); Dyrektor Operacyjny (do 2014r.);

2004 – 2008 RCMB S.A. Rzeszów: Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. organizacyjno-finansowych;

2001 – 2004 Marspol Grupa Sp. z o.o. Rzeszów: Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający;

2000 – 2004 Bać-Pol Sp. z o.o. Rzeszów: Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający;

1997 – 2000 Hurtownia Artykułów Spożywczych Bać-Pol S.C. Rzeszów: Dyrektor Generalny;

1996 – 1997 Stowarzyszenie Handlowe OLIM Bydgoszcz: Dyrektor ds. sprzedaży;

1993 – 1996 Unilever S.A. Warszawa: Regional Sales Manager w Van den Bergh Foods Polska Sp. z o.o.;

1993 – 1995 Unilever S.A. Katowice: Representative w Van den Bergh Foods Polska Sp. z o.o.

1992 – 1993 MAG-MAX – Rzeszów: Prywatna działalność gospodarcza;

1991-  Weston Import Export S.C Rzeszów: Kierownik ds. sprzedaży i promocji;

Prowadzenie działalność konkurencyjnej mającej istotne znaczenia dla Emitenta:

Nie prowadzi.

Wykaz spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat,  było się członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy nadal pełni się funkcje w organach lub jest się nadal wspólnikiem:

Członek zarządu Bać-Pol S.A. i członek RN Marspol S.A. i Spar Polska S.A.

Witold Dziedzic

Zajmowane stanowisko:

Członek Rady Nadzorczej

Terminu upływu kadencji:

04.05.2021

Inne funkcje pełnione u Emitenta:

Brak

Wykształcenie:

1996-2001 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Filia w Rzeszowie, tytuł magistra prawa

2006 – Uniwersytet Kardynała  Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, stopień doktora nauk humanistycznych

2011-2013 – aplikacja radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie, Radca prawny

Przebieg kariery zawodowej:

2002 – obecnie Bać-Pol S.A. w Rzeszowie: Radca Prawny. Kierownik ds. prawnych.

Prowadzenie działalność konkurencyjnej mającej istotne znaczenia dla Emitenta:

Nie prowadzi.

Wykaz spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat,  było się członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy nadal pełni się funkcje w organach lub jest się nadal wspólnikiem:

Brak

Sylwia Kimak

Zajmowane stanowisko:

Nie dotyczy

Terminu upływu kadencji:

Nie dotyczy

Inne funkcje pełnione u Emitenta:

Brak

Wykształcenie:

1994-1999 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Rzeszowie, mgr prawa

1999-2003 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie, aplikacja radcowska zakończona egzaminem radcowskim, nr wpisu na listę radców prawnych  RZ – 545

Przebieg kariery zawodowej:

2007 – nadal – działalność gospodarcza – Kancelaria Radcy Prawnego Sylwia Kimak, radca prawny

2003 – 2008  – PZU S.A., Oddział Regionalny w Lublinie, Zespół Obsługi Prawnej w  Rzeszowie, radca prawny

1999-2004  – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, pracownik naukowo – dydaktyczny

Prowadzenie działalności konkurencyjnej mającej istotne znaczenia dla Emitenta:

Nie prowadzi.

Wykaz spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat,  było się członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy nadal pełni się funkcje w organach lub jest się nadal wspólnikiem:

2016-  nadal członek  Rady Nadzorczej PD System S.A. w Warszawie

2014 – członek Rady Nadzorczej Serpol S.A. – mandat wygasł

2014- członek Rady Nadzorczej Retail Consulting S.A. w Warszawie- mandat wygasł

2008 – nadal członek  Rady Nadzorczej Bać-Pol S.A

Iwona Zagól

Zajmowane stanowisko:

Członek Rady Nadzorczej Słoneczko S.A.

Terminu upływu kadencji:

07.06.2021

Inne funkcje pełnione u Emitenta:

Brak

Wykształcenie:

II Liceum Ogólnokształcące im. płk Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie (profil ogólny) – lata 1990 – 1994 (wykształcenie – średnie)

Przebieg kariery zawodowej:

F.H.U TACT, Rzeszów – Sprzedawca/ pracownik działu handlowego, lata 1995 – 1999

CHATA POLSKA S.A., Poznań – Specjalista ds. marketingu, rok 1999

BAĆ-POL, Rzeszów

 • Specjalista ds. marketingu, lata 2000 – 2004 (od kwietnia 2000 Bać-Pol Sp. z o.o. Rzeszów)
 • Kierownik Działu Marketingu, lata 2004 – 2005 (Bać-Pol Sp. z o.o. Rzeszów)
 • Asystentka Prezesa Zarządu, Prokurent, lata 2005 –2011 (od styczeń 2008 Bać-Pol S.A. Rzeszów)
 • Dyrektor Biura Zarządu, Prokurent  – lata 2011 – nadal (Bać-Pol S.A. Rzeszów)

Prowadzenie działalność konkurencyjnej mającej istotne znaczenia dla Emitenta:

Nie prowadzi.

Wykaz spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat,  było się członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy nadal pełni się funkcje w organach lub jest się nadal wspólnikiem:

Brak