Jaguar Antek, lew Olek, słonica Ala, Żyrafa Lena, Zebra Ola, pies Franek, małpka Maja i tygrys Jaś

mogą stać się Twoje.

Zbierz całą kolekcję Przytulaków Rozrabiaków!

W piątek 15 listopada br. w wybranych sklepach Słoneczko ruszyła promocja “Przytulaki Rozrabiaki”, w ramach której klienci będą mogli zebrać limitowaną serię maskotek.  W ramach promocji, za każde wydane 30 zł klient otrzyma specjalną naklejkę do zbierania na kartach kolekcjonerskich. Po zebraniu 50 naklejek będzie mógł odebrać wybraną maskotkę. Znaczki będą wydawane do 31 marca 2020 r., a zebrane znaczki będzie można wymienić na maskotki do 15 kwietnia 2020 r. lub do wyczerpania zapasów.

 

Regulamin akcji promocyjnej “Przytulaki Rozrabiaki”

Organizatorem akcji promocyjnej “Przytulaki Rozrabiaki jest: SŁONECZKO S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Zjednoczenia 9, tel. 68 453 61 42.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Celem akcji promocyjnej jest stworzenie Klientowi możliwości uzyskania dodatkowych nagród rzeczowych w wyniku dokonywania zakupów w wybranych sklepach Słoneczko.
 1. Każdy Klient może stać się Uczestnikiem akcji promocyjnej. Warunkiem jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz spełnienie wszystkich jego warunków.
 2. Akcja “Przytulaki Rozrabiaki” trwa od 15 listopada 2019 r. do 31 marca 2020 r. lub do wcześniejszego odwołania przez Organizatora.
 3. Organizator wydaje Uczestnikowi naklejki, a następnie Nagrody na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Nagrodami w akcji promocyjnej są: wybrana maskotka Przytulaka.
 5. Wszelkie reklamacje, zastrzeżenia i roszczenia związane z udziałem w akcji promocyjnej winny być kierowane do Organizatora na warunkach i w terminach określonych w Regulaminie.
ZASADY PRZYZNAWANIA NAKLEJEK
 1. Organizator przyznaje Uczestnikowi naklejki według następujących zasad:

  Uczestnik otrzymuje naklejki podczas dokonywania płatności w kasie sklepu. W trakcie jednych zakupów można uzyskać wielokrotność naklejek.

 1. Do zakupów wlicza się cały asortyment produktów znajdujących się w sprzedaży sklepu z wyłączeniem napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych,  doładowań i produktów leczniczych.
 2. Gromadzenie naklejek odbywa się przez wklejanie ich do specjalnie przygotowanego karnetu.
 3. Zgromadzone naklejki nie mogą być wymieniane na inne przedmioty spoza akcji promocyjnej. Nie mogą być również wymieniane na gotówkę.
NAGRODY
 1. Uczestnik może wymieniać zgromadzone przez siebie naklejki na nagrody z akcji promocyjnej “Przytulaki Rozrabiaki”.
 2. Ilość naklejek niezbędna do otrzymania nagrody wygląda następująco:
 1. Wydanie Nagrody dokonywane jest w biurze wybranego sklepu Słoneczko. Konieczne jest podanie imienia Przytulaka: Małpka Majka, jaguar Antek, Słonica Ala, Zebra Ola, lew Olek, pies Franek, żyrafa Lena lub tygrys Jaś.
 2. Aby odebrać wybraną Nagrodę, klient musi przekazać kasjerowi karnet z naklejkami, które wymienia na Przytulaka.
 3. Nagrody są wydawane przez sklep do wyczerpania zapasów.
 4. W przypadku braku możliwości dostarczenia wybranej Nagrody, Uczestnik zostanie o tym poinformowany przez pracownika sklepu Słoneczko.
 5. Odbiór Nagrody odbywa się w wybranym przez Uczestnika sklepie sieci Słoneczko, jednak nie później niż 14 dni od daty zakończeniaakcji promocyjnej “Przytulaki Rozrabiaki”
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne Nagród.
REKLAMACJE
 1. Wszelkie reklamacje związane z udziałem Uczestnika w akcji promocyjnej, a w szczególności reklamacje dotyczące przyznanych naklejek, nagród, należy zgłaszać na piśmie pod rygorem nieważności w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia.
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora nastąpi na piśmie w ciągu 30 dni od jej otrzymania.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wszelkie informacje co do funkcjonowania akcji promocyjnej Uczestnicy mogą uzyskać w siedzibie Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania akcji promocyjnej, a także do jej wcześniejszego zakończenia bez podania przyczyny. W takim przypadku Uczestnik ma prawo do wymiany zebranych naklejek na Nagrody.
 3. Wszelkie spory, mogące powstać w związku z akcją promocyjną będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy, znajdujące zastosowanie do przedmiotu niniejszego Regulaminu.

 

Zarząd Słoneczko S.A.

15.11.2019 r.


Wykaz sklepów biorących udział w programie

Województwo lubuskie:

 1. 68-120 Iłowa, ul. Kolejowa 1
 2. 68-212 Trzebiel, ul. Żarska 12
 3. 68-219 Tuplice, ul. Mickiewicza 11
 4. 66-011 Nowogród Bobrzański, Rynek 4
 5. 66-130 Bojadła, ul. Kościuszki 13
 6. 66-100 Sulechów, ul. 31 Stycznia 16
 7. 66-200 Świebodzin, Os. Łużyckie 39
 8. 66-004 Zielona Góra, ul. Racula-Głogowska 55
 9. 66-006 Zielona Góra, ul. Ochla-Żagańska 16
 10. 66-006 Zielona Góra, ul. Ochla-Kożuchowska 1
 11. 65-001 Zielona Góra, ul. Lisia 53 A
 12. 65-001 Zielona Góra, ul. Wojska Polskiego 86
 13. 68-208 Łęknica, ul. Biała 4/1
 14. 67-126 Borów Wielki 51 A
 15. 66-300 Międzyrzecz, ul. Krasińskiego 3
 16. 67-112 Siedlisko, ul. Głogowska 18
 17. 68-200 Żary-Kunice, ul. Grunwaldzka 13
 18. 68-343 Brody Żarskie, ul. Wolności 9

Województwo wielkopolskie

 1. 64-030 Czacz, ul. 27 Stycznia 3
 2. 64-306 Boruja Kościelna, ul. Wolsztyńska 16

Województwo dolnośląskie

 1. 56-210 Wąsosz, Plac Wolności 5
 2. 56-200 Czernina, Rynek 7

Województwo mazowieckie

 1. 26-680 Wierzbica, ul. Żeromskiego 50
 2. 26-600 Radom, ul. Młodzianowska 154 A