SŁONECZKO S.A.

65-120 Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 9

tel: +48 68 453 61 42 (sekretariat)

e-mail: biuro[at]sloneczko.zgora.pl

ZARZĄD

Prezes Zarządu – Jolanta Sienkiewicz

gsm: +48 510 007 237

e-mail: jolanta.sienkiewicz[at]sloneczko.zgora.pl

CENTRALA

Księgowość

Główna Księgowa – Grażyna Czuryłowska

gsm: +48 516 386 784

e-mail: grazyna.czurylowska[at]sloneczko.zgora.pl

Księgowa – Małgorzata Jaszcza

gsm: +48 516 386 495

e-mail: malgorzata.jaszcza[at]sloneczko.zgora.pl

Księgowa – Romana Różańska

e-mail: romana.rozanska[at]sloneczko.zgora.pl

Dział Zakupów

Kupiec – Marek Juckiewicz

gsm: +48 515 210 254

e-mail: marek.juckiewicz[at]sloneczko.zgora.pl

Kupiec – Magdalena Chuda

gsm: +48 667 250 987

e-mail: magda.chuda@[at]sloneczko.zgora.pl

Specjalista ds. Kadr i Płac – Magdalena Kaczmarek

gsm: +48 532 794 189

e-mail: magdalena.kaczmarek[at]sloneczko.zgora.pl

Specjalista ds. Marketingu – Anna Baranowska

gsm: +48 510 147 083

e-mail: anna.baranowska[at]sloneczko.zgora.pl

Kierownik Sklepów Własnych – Justyna Sochacka

gsm: +48 510 007 452

e-mail: justyna.mania[at]sloneczko.zgora.pl

Kierownik Sklepów Własnych – Julia Sienkiewicz

gsm: +48 510 007 291

e-mail: julia.sienkiewicz[at]sloneczko.zgora.pl

Kierownik Sklepów Własnych – Ewa Wdowska

gsm: +48 695 111 622

e-mail: ewa.wdowska[at]sloneczko.zgora.pl

Koordynator ds. Rozwoju Sieci – Przemysław Nowak

województwa: lubuskie,  wielkopolskie, dolnośląskie

gsm: +48 515 210 290

e-mail: przemyslaw.nowak[at]sloneczko.zgora.pl

Koordynator ds.Rozwoju Sieci – Tomasz Zarębski

województwa: lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie

gsm: +48 797 182 886

e-mail: tomasz.zarebski[at]sloneczko.zgora.pl

Koordynator ds. Rozwoju Sieci – Robert Szajna

gsm: +48 510 007 135

e-mail: robert.szajna[at]sloneczko.zgora.pl

Koordynator ds. Rozwoju Sieci – Piotr Ziomek

województwo podkarpackie

gsm: +48  605 507 358

e-mail: piotr.ziomek[at]sloneczko.zgora.pl

Dane rejestrowe:

SŁONECZKO S.A.

65-120 Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 9

NIP: 864-17-69-537

REGON: 292658061

BDO: 000122559

Kapitał zakładowy: 1 250 000;  Nr KRS  0000614017 – Sąd Rejonowy w Zielonej Górze,
VIII Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego
Nr rachunku bankowego: SANTANDER BANK POLSKA S.A.: 19 1090 1535 0000 0001 4173 5117

Prezes Zarządu: Jolanta Sienkiewicz